FORSIDE INVITASJON/
PROPOSISJON
BEDØMMELSEN PREMIERING RESULTATER SERTIFISERING/ MIKROCHIP OVERNATTING/
VEIBESKRIVELSE
ARKIV • SERTIFISERING/ MIKROCHIPS
  I forbindelse med Føllfestivalen er det mulighet for sertifisering og mikrochips merking av deltagende føll. Tjenesten utføres av hestepraktiserende veterinær Jeanette Skjenneberg fra Trøgstad. Tjenesten er tilgjengelig både fredag kveld og hele lørdag. Avtale gjøres med veterinær på forhånd tlf 92047859   

  Dokumenter for registrering av føllet må medbringes av eier. For DV-registrering blir mikrochip utlevert på stedet. Det er også mulighet for vaksinering av føll og eventuelt hoppe.  Jeanette Skjenneberg er også behandlende veterinær under arrangementet, - dersom hest skulle bli syk eller komme til skade. All veterinærbehandling utført under Føllfestivalen er å anse som privat avtale mellom behandlende veterinær og vedkommende kunde, - og arrangør bærer intet ansvar i så måte. Kontant betaling. 

  PRISER:

  • Serifisering / mikrochip merking          500,- + mva
  • Vaksinering med influensa/tetanus       350,- + mva
  • Annen behandling                               etter avtale

 

 

   

 

 

 

 

 


 
 
Føllfestivalen - post@follfestivalen.no