FORSIDE INVITASJON/
PROPOSISJON
BEDØMMELSEN PREMIERING RESULTATER SERTIFISERING/ MIKROCHIP OVERNATTING/
VEIBESKRIVELSE
ARKIV • BEDØMMELSEN:
  Føllene vises i alfabetisk rekkefølge, sortert etter farshingst. I alt 4 klasser. Separate kjønnsklasser for føll med henholdsvis dressurbetonet og sprangbetonet avstamning. Klasser for sprangbetonte føll avvikles på formiddag (før lunchpause) Klasser for dressurbetonte føll på ettermiddagen(etter lunchpause) Alle føll vil i tilknytning til bedømmelsen motta en åpen, muntlig beskrivelse. De beste føllene vil bli uttatt til en avslutningsvis finale, - der det vil bli foretatt en opprangering av inntil 3 beste føll innenfor hver av respektive klasser.
 • PROTOKOLL:
  Nytt av i år: Det benyttes Lineær bedømmelse. Dette innebærer at den enkelte egenskap beskrives objektivt på en skala med biologiske ytterpunkt i hver ende av skalaen. I tillegg blir det gitt karakter for den enkelte registrerte egenskap (hele og halve karakterer). Nb: For sprangbetonte føll er det kun galopp karakter som bedømmes gangartsmessig.

Bedømmelse av følgende del momenter:

 • Type / Rammer
 • Hode/Hals
 • Skulder/Nakke
 • Overlinje/Bakpart
 • Frambein
 • Bakbein
 • Skritt                      (kun dressurbetonte føll)
 • Trav                       (kun dressurbetonte føll)
 • Galopp

Poeng angitt i hele og halve karakterer på skala fra 0-10.

 
 • DOMMERE: Fra Dansk Varmblods kåringskommisjon : Paul Graugaard  og Claus Hansen
 • VISNINGSPLASS: Utendørs på WALBER ridebunn.
 • VISNINGSMÅTE: Hoppen vises for hånd i hodelag med føllet i longe for skritt-bedømmelse, og løstvist for trav og galopp.
  Hoppen slippes ikke løs, og det er derfor viktig at mønstrer kan mønstre hoppen i høyt nok tempo til at føllet får vist galopp.
 • VISNINGSHJELP: Arrangør bistår utstillere med visningshjelp. Dette noteres i så fall av den enkelte på påmeldingsskjema.

 

 

 


 
 

Føllfestivalen - post@follfestivalen.no